Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.04.38

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 04 trục 38

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 27.6 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.09.19

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 09 trục 19

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 31 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.14.05

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 14 trục 05

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 29 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.18.42

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 18 trục 42

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.6 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.23.23

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 23 trục 23

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 27.8 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.28.04

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 28 trục 04

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 29 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S2.09.04

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S2 tầng 09 trục 04

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.3 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S2.27.11

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang 2PN tòa S2 tầng 27 trục 11

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 61.1 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.04.39

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 04 trục 39

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.1 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.09.20

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 09 trục 20

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.9 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.14.06

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 14 trục 06

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 29 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.18.43

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang 2PN tòa S1 tầng 18 trục 43

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 66.6 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.23.24

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 23 trục 24

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.9 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S1.28.05

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S1 tầng 28 trục 05

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 29 m²
Giá chỉ từ: 1,880,000,000
Mã bất động sản: S2.09.05

Căn hộ Sanhôme Libera Nha Trang STUDIO tòa S2 tầng 09 trục 05

Libera Nha Trang - Nha Trang, Khánh Hòa

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 28.3 m²
Image
T4-51 Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Bình, TP Thủ Đức, HCM
093 1001 345
lienhe@bds360.net

Đăng ký nhận bản tin

Please insert your API key for . mailchimp.

Follow us on

zalo