Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS được thành lập từ năm 2005 với tên gọi ban đầu là Công ty CP tư vấn, đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Hà Nội 1. Đến tháng 05/2006 được chuyển đổi thành Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng NHS và nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS.

Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS được biểu hiện củ thể qua các giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ năm 2005-2009: là giai đoạn mà Công ty mới được thành lập với đội ngũ là các anh em kiến trúc sư, kỹ sư nhiều kinh nghiệm. Công tác chủ yếu trong giai đoạn này là thiết kế xây dựng công trình, tư vấn đầu tư xây dựng dự án. Đây là giai đoạn mới hình thành còn gặp nhiều khó khăn nhưng anh em trong công ty đã xây dựng lên một công ty tư vấn chuyên nghiệp có thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 2 từ năm 2009-2014: Đây là quá trình tích lũy tài chính, giai đoạn giao thời từ một đơn vị chuyên tư vấn thiết kế thành nhà đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Tạo tiền đề vật chất nền tảng để đến những năm tiếp theo xây dựng phát triển Công ty mạnh về năm lĩnh vực kinh doanh chính sau:

a/ Đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản, tập trung chủ yếu ở địa bàn Thành phố Hà nội.

b/ Kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn nhà hàng tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c/ Kinh doanh dịch vụ cho thuê khu thương mại, cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng để kinh doanh.

d/ Đầu tư xây dựng, kinh doanh các khu dịch vụ công cộng và dịch vụ trung tâm thương mại.

e/ Đầu tư tài chính: Góp vốn để đầu tư kinh doanh với các Công ty liên doanh hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh với các đơn vị ngoài Công ty. Tìm kiếm thêm những dự án đầu tư mới có hiệu quả tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 3 từ năm 2014-2019: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS tiếp tục đặt ra những mục tiêu cho kế hoạch phát triển của 5 năm tiếp theo cụ thể như sau:

a) Duy trì phát huy những lợi thế về vốn, thương hiệu của Công ty; nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh trên thị trường, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

b) Đảm bảo mục tiêu chung của doanh nghiệp là hiệu quả, phát triển bền vững. Công ty tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển đã được xác định: Phát triển đầu tư dự án, hoàn thiện hệ thống kinh doanh bất động sản; kinh doanh các dịch vụ nhà hàng khách sạn, các khu trung tâm thương mại cho thuê, văn phòng cho thuê; Giữ vững thị trường, thị phần trong hoạt động kinh doanh xây lắp; Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống kinh doanh dịch vụ khu đô thị, dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị chính, dịch vụ lao động;

c) Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động của Công ty với mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên;

d) Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh. Thực hiện lợi nhuận trên vốn từ 30% trở lên.

Dự án bán chạy

Tin thị trường

Bạn đã đọc những thông tin thị trường HOT nhất hôm nay chưa?