2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.11

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 11

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.12

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 12

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 49.94 m²
3,900,000,000 3,628,000,000
Mã bất động sản: B.09.12A

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 2PN tòa B tầng 09 trục 12A

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 60.58 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.12B

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 12B

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.15

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 15

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.16

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 16

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
5,400,000,000 5,098,000,000
Mã bất động sản: B.09.17

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 2PN tòa B tầng 09 trục 17

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 72.61 m²
Giá chỉ từ: 0
Mã bất động sản: B.09.18

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 3PN tòa B tầng 09 trục 18

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 3 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 122.24 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.19

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 19

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.20

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 20

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.09.21

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 09 trục 21

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.8 m²
2,100,000,000 1,872,000,000
Mã bất động sản: B.09.22

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc STUDIO+1 tòa B tầng 09 trục 22

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • STUDIO +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 36.76 m²
2,100,000,000 1,872,000,000
Mã bất động sản: B.10.01

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc STUDIO+1 tòa B tầng 10 trục 01

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • STUDIO +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 36.33 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.10.02

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 10 trục 02

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 48.81 m²
2,900,000,000 2,656,000,000
Mã bất động sản: B.10.03

Căn hộ Meypearl Harmony Phú Quốc 1PN+1 tòa B tầng 10 trục 03

Meyhomes Capital Phú Quốc - Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 49.18 m²
Image
T4-51 Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Bình, TP Thủ Đức, HCM
093 1001 345
lienhe@bds360.net

Đăng ký nhận bản tin

Please insert your API key for . mailchimp.

Follow us on

zalo