4,019,458,529 3,290,326,259
Mã bất động sản: BE1.31.05

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE1 tầng 31 trục 05

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.9 m²
3,734,410,147 3,043,082,960
Mã bất động sản: BE5.31.11

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE5 tầng 31 trục 11

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 53.9 m²
5,081,355,493 4,137,757,723
Mã bất động sản: BE1.31.07

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 2PN tòa BE1 tầng 31 trục 07

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 79.1 m²
3,235,609,992 2,680,423,235
Mã bất động sản: BE5.31.12

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park Studio tòa BE5 tầng 31 trục 12

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • STUDIO
 • 1 Phòng tắm
 • m² 34.7 m²
3,868,236,236 3,159,123,353
Mã bất động sản: BE1.31.10

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE1 tầng 31 trục 10

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.4 m²
5,321,621,670 4,346,450,727
Mã bất động sản: BE5.31.14

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 2PN tòa BE5 tầng 31 trục 14

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 79.7 m²
4,821,657,491 3,989,762,942
Mã bất động sản: BE1.31.13

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE1 tầng 31 trục 13

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.7 m²
4,117,848,061 3,376,564,299
Mã bất động sản: BE5.31.16

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE5 tầng 31 trục 16

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.5 m²
5,398,720,738 4,414,854,763
Mã bất động sản: BE1.32.04

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 2PN tòa BE1 tầng 32 trục 04

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 78.7 m²
3,678,197,611 2,994,810,914
Mã bất động sản: BE5.32.01

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE5 tầng 32 trục 01

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 53.3 m²
4,008,220,708 3,280,531,386
Mã bất động sản: BE1.32.05

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE1 tầng 32 trục 05

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.9 m²
5,374,954,491 4,393,899,213
Mã bất động sản: BE5.32.04

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 2PN tòa BE5 tầng 32 trục 04

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 78.9 m²
5,066,506,119 4,124,815,024
Mã bất động sản: BE1.32.07

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 2PN tòa BE1 tầng 32 trục 07

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • m² 79.1 m²
4,282,044,770 3,520,280,262
Mã bất động sản: BE5.32.07

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE5 tầng 32 trục 07

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54 m²
3,857,562,240 3,149,819,909
Mã bất động sản: BE1.32.10

Căn hộ the Beverly tại Vinhomes Grand Park 1PN + 1 tòa BE1 tầng 32 trục 10

Vinhomes Grand Park - TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

 • 1 Phòng ngủ +
 • 1 Phòng tắm
 • m² 54.4 m²
Image
T4-51 Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Bình, TP Thủ Đức, HCM
093 1001 345
lienhe@bds360.net

Đăng ký nhận bản tin

Please insert your API key for . mailchimp.

Follow us on

zalo